Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC70
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany przepisu art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 221, z późn. zm.) wynikająca z zastrzeżeń Komisji Europejskiej wyrażonych w uzasadnionej opinii skierowanej do RP w sprawie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych ustanowionych w polskich przepisach w zakresie dotyczącym ustalania ich w umowach rzecznik patentowy-klient, ograniczających swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana przepisu art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o rzecznikach patentowych będzie polegała na przeredagowaniu i całkowitym zniesieniu stawek minimalnych dla rzeczników patentowych w relacjach umownych. Stawki minimalne w przepisie pozostaną wyłącznie dla potrzeb ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym RP orzekającym w postępowaniu spornym.
Zmiana regulacji w zakresie stawek minimalnych za usługi rzeczników patentowych stanowić będzie znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów usług patentowych i jednoczesne zwiększenie dostępności tych usług, w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
Ponadto proponowana zmiana w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności usługodawców. 
Projekt zmiany dotyczący całkowitego zniesienia stawek minimalnych w relacjach umownych między klientem a rzecznikiem patentowym jest rozwiązaniem najpełniej odpowiadającym na zarzuty KE, dotyczące braku zasadności regulacji dot. stawek minimalnych na usługi rzeczników patentowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII/IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry