Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD88
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Uwzględniając wagę zadania, jakim jest zapewnienie dalszej, efektywnej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz jego charakter, łączący zagadnienia z działu administracji rządowej "sprawiedliwość" oraz działu "informatyzacja", w pełni uzasadnione pozostaje powierzenie wykonywania czynności w tym zakresie, obejmujących w szczególności zadania z zakresu analizy, opracowywania kierunków rozwoju i koordynacji podejmowanych działań. Pełnomocnikowi Rządu. Jednocześnie obszar kompetencji Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym sądownictwa powszechnego, a także struktura Ministerstwa Sprawiedliwości obejmująca komórkę organizacyjną właściwą do spraw informatyzacji, czynią zasadnym ustanowienie Pełnomocnikiem Rządu sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektowanego rozwiązania jest ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry