Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD132
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu działania strefy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje:


- wyłączenie z granic strefy gruntów o powierzchni 16,6890 ha,
-
włączenie w jej granice gruntów o łącznej powierzchni 351,4989 ha,

  • 187,6608 ha –   gruntów publicznych w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r.
    o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

  • 163,8381 ha –   gruntów prywatnych w oparciu o art. 5 ust. 3 ww. ustawy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 1473), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększy się o 334,8099 ha i wynosić będzie 1 392,1925 ha.
Na gruntach prywatnych realizowanych będzie 9 nowych inwestycji przez: Get Fresh Cosmetics sp. z o.o.
w Bartoszycach, Fabrykę Mebli TARANKO w Morągu, INDYKPOL S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Klaster Meblowy sp. z o.o. S.K.A. w Smolnikach, ISOROC Polska S.A. w Nidzicy, „Sklejka-Pisz” Paged S.A. w Piszu, Horizont Project Develpoment sp. z o.o. w Biskupcu, Steklarna Hrastnik Polska S.A. w Działdowie i Zakład Drobiarski „Lech Drób” sp. z o.o. w Zalewie.
Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których
w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 7 349 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 2,8 mld zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 1,2 mld zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry