Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD65
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został opracowany ze względu na konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników Szczytu NATO w związku ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego na terenie Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje stworzenie podstaw prawnych dla Biura Ochrony Rządu do rejestrowania, w trakcie trwania Szczytu, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji działań określonych w art. 16 i 17 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.); wprowadzenie ograniczenia na terenie miasta stołecznego Warszawy możliwości organizowania zgromadzeń, pikiet, imprez masowych na czas trwania Szczytu NATO; stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych (wraz z propozycją wypłaty zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry