Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC67
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zastrzeżenie Komisji Europejskiej odnośnie szerszego niż zakres przewidziany art. 17 dyrektywy 2003/96/WE zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana dotyczy art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014, poz.752 z późn. zm.) i polegać będzie na połączeniu w ust. 1 pkt 8 i 9 tego przepisu, obecnie obowiązującego, w jeden punkt. W efekcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będą czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Jasiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2016
do góry