Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD41
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, z późn. zm.) w aktualnym brzmieniu nie regulują zagadnienia znakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia.
Obecnie do większości środków spożywczych stosuje się ogólne, unijne przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia, zgodnie z którymi obowiązek wskazywania takiej informacji jest jedynie w przypadku, gdy jej brak mógłby w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta co do prawdziwego źródła pochodzenia np. gdy opakowanie i sposób prezentacji sugeruje inne pochodzenie produktu niż jest w rzeczywistości.
Producenci wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów zainteresowanych kupnem produktów wytworzonych w kraju, chcieliby podawać informację dotyczącą krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca prowadzenia przetwórstwa, ale również w odniesieniu do użytych składników.
Projekt ustawy wprowadza zmiany polegające na określeniu kryteriów, których spełnianie umożliwi  dobrowolne znakowanie środków spożywczych określeniem „Produkt polski’ oraz wprowadza wzór znaku zawierającego informację „Produkt polski”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wprowadza nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem wzoru znaku zawierającego tę informację. Regulacje te umożliwią producentom podawanie w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników.
Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności określenia „Produkt polski” umożliwi konsumentom wybór produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.
Omawiane propozycje wymagają wprowadzenia upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia określającego wzoru znaku zawierającego informację „Produkt polski”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian