Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD62
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęto działania mające na celu przegląd i badanie zasadności powołanych dotychczas pełnomocników Rządu. Zadanie Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym polegające na opracowaniu, uzgodnieniu i wniesieniu pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy o zdrowiu publicznym zostało zrealizowane. Dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika nie znajduje uzasadnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Kempa Minister – członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.04.2016
do góry