Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD61
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęto działania mające na celu przegląd i badanie zasadności powołanych dotychczas pełnomocników Rządu. Uznano, że dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej
nie znajduje uzasadnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Kempa Minister – członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.04.2016
Rejestr zmian