Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD58
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęto działania mające na celu przegląd i badanie zasadności powołanych dotychczas pełnomocników Rządu. Po przeprowadzeniu analizy zadań Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach stwierdzono, że mogą one być skutecznie realizowane przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Kempa Minister – członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.04.2016
Rejestr zmian