Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC58
Tytuł

Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o usługach zaufania, elektronicznej identyfikacji i zmianie niektórych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wejście do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) wymaga uchylenia ustawy o podpisie elektronicznym oraz dostosowania krajowych uregulowań o charakterze ustawowym celem zapewnienia spójności systemu prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy reguluje materię, która została powierzona państwom członkowskim oraz inne kwestie, które na podstawie rozporządzenia eIDAS podlegają uregulowaniu prawem krajowym. Dotyczy to w szczególności nadzoru, zawieszania certyfikatów, zakończenia działalności przez usługodawców i systemu kar. Przepisy dokonają w ustawach niezbędnych zmian  terminologicznych i prawnych wynikających z potrzeby dostosowania do rozporządzenia eIDAS. Uchylona zostanie ustawa o podpisie elektronicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.08.2016
do góry