Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZA3
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianach strukturalnych i programowych systemu oświaty

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W ostatnich latach narastała krytyka systemu oświaty. Ta krytyka dotyczy z jednej strony struktury systemu szkolnego, z drugiej strony kwestii programowych. Szczególna krytyka dotyczyła obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego do 6 roku życia. Pod wpływem tej krytyki przywrócono obowiązek szkolny od 7 roku życia.
Krytyka systemu szkolnego dotyczy zasadniczo wszystkich jego elementów i poziomów, a potrzebę zmian zgłaszają rodzice, uczniowie i nauczyciele oraz środowiska akademickie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowa regulacja ustawowa ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o systemie oświaty, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy przejrzystości przepisów prawa oświatowego.
Szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane w toku szerokich konsultacji publicznych, obejmujących ogólnonarodową debatę w sprawie systemu oświaty.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Rezygnacja z dalszych prac nad projektem wynika z faktu, iż od 2015 r. do chwili obecnej w przyjętych przez Sejm RP ustawach oświatowych zostały wprowadzone zasadnicze zmiany dotyczące struktury szkół, a także zmiany wynikające z reformy programowej w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego.
Natomiast kolejne zmiany wynikające z rekomendacji wypracowanych w projekcie będą możliwe do realizacji po roku 2019.

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.10.2019
do góry