Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD53
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z art. 124 § 12 ustawy uchwalonej na 10. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 stycznia 2016 r. i przyjętej przez Senat RP w dniu 30 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze. Wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmian struktury organizacyjnej powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest wydanie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego stawek wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich, mnożników służących do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia, wykazu funkcji pełnionych przez prokuratorów, wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących w związku z ich pełnieniem oraz wysokości dodatku funkcyjnego dla prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także sposób ich ustalania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBogdan Święczkowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry