Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD50
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność podwyższenia z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowej wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wynika z:
1)  otrzymanych przez Agencję Wywiadu w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. - część 59 - środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu z dniem 1 stycznia 2016 r. w kwocie 10.811.000,00 zł;
2)  wysokości środków finansowych przeznaczonych na fundusz nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w związku z pkt 1, które zostaną uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. dla Agencji Wywiadu - część 59, tj. kwoty 920.000,00 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zwiększenie dotychczasowej wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, przewidzianej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 21, poz. 110) wynoszącej 3,81 do poziomu 4,42.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Koordynator Służb Specjalnych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry