Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA15
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja exposé Prezesa Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. Zmiana wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych małych podatników. Stawką tą objęci będą także podatnicy tego podatku rozpoczynający działalność, pod warunkami określonymi w tym projekcie. Projektowane rozwiązanie weszłoby w życie od 1 stycznia 2017 r.
W projekcie zaproponowano także zmiany przepisów których celem jest doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących już obecnie na gruncie obydwu zmienianych ustaw, dla wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Proponowane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.06.2016
do góry