Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC22
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Powyższe rozporządzenie było zmieniane rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia: 8 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 590), 20 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 641) oraz 5 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 688).  Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej.
W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, zaproponowane zmiany są podyktowane potrzebą aktualizacji i ujednolicenia wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce z wykazem odmian dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Krajowy wykaz zakazanych odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu wiosennych siewów kukurydzy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.04.2016
do góry