Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD41
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z faktu, że obszar działania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki, sieci i usług teleinformatycznych, wpisuje się w zakres działania ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest reorganizacja instytutu badawczego pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, polegająca na zmianie ministra nadzorującego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dardziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry