Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD39
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.) wynika z możliwości finansowych podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Środki na podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej są zaplanowane w budżecie państwa na rok 2016. Projektowana regulacja będzie dotyczyła ogółem 27 594 funkcjonariuszy (według planu finansowego na rok 2016).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualnie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, wynosi 2,87 i obowiązuje od dnia 1 października 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1182).
Projektowane rozporządzenie przewiduje podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do poziomu 3,00 od dnia 1 stycznia 2016 r.
Środki na podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej są zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 w części 37 – Sprawiedliwość, w ramach środków na funkcjonowanie Służby Więziennej. Projektowana regulacja będzie dotyczyć ogółem 27 594 funkcjonariuszy (według planu finansowego na rok 2016).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry