Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD14
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Sytuacja w przestrzeni międzynarodowej XXI wieku stawia przed państwami i jego obywatelami nowe wyzwania, które dotyczą nie tylko ewentualnych zagrożeń wojennych, ale także sytuacji kryzysowych, nieznanych dotychczas, które powodują konieczność użycia znacznych sił nie wyłączając sił zbrojnych. Trendem występującym w wielu Państwach, w tym i w Polsce, jest budowanie profesjonalnych armii zawodowych. Armia zawodowa zasadniczo wykonuje skomplikowane misje zbrojne z dala od terytorium własnego kraju. Jednakże zdarzenia kryzysowe najczęściej zdarzają się na terytorium własnym i do ich zwalczania najbardziej przydatne są formacje tworzone z mieszkańców rejonów objętych kryzysem. Takimi siłami powinny być oddziały wojsk obrony terytorialnej (OT). Terytorium państwa, jego granice i ważne ośrodki administracyjne, centra przemysłowe i inne ważne dla obronności obiekty wymagają ochrony i obrony. Zadaniu takiemu może nie sprostać nieliczna armia zawodowa, zatem niezbędnym jej wsparciem będzie nowy rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako nowego rodzaju Sił Zbrojnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Kownacki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry