Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD37
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju słupskiej strefy przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia najlepszych warunków do realizacji nowych inwestycji na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne województwa pomorskiego oraz inwestorzy, którzy nie mają możliwości zakończenia już rozpoczętych inwestycji bez objęcia statusem sse dodatkowych powierzchni.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Projekt rozporządzenia przewiduje objęcie instrumentem sse nowych obszarów o łącznej powierzchni 10,7891 ha, w tym: 8,6684 ha gruntów publicznych i 2,1207 ha gruntów prywatnych. Tereny publiczne położone są na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Redzikowo i Płaszewko, natomiast tereny prywatne włączane do strefy z kryterium „niezbędności terenu” znajdują się w Szczecinku i mają służyć zakończeniu inwestycji realizowanych przez Kronospan Polska sp. z o.o. i Homo System sp. z o.o. Proponowana zmiana granic strefy stworzy warunki do realizacji nowych inwestycji w gminie Słupsk, w wyniku których mogą powstać w perspektywie kilku najbliższych lat 132 nowe miejsca pracy przy nakładach inwestycyjnych 49,0 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna z tytułu tych nakładów może wynieść ok. 22,0 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry