Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD36
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zgodnie z planem rozwoju krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia zmieniającego granice i obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, w wyniku czego instrumentem sse objęte zostaną nowe obszary o łącznej powierzchni 159,7857 ha, z czego  59,8626 ha to grunty prywatne. Grunty publiczne położone są na terenie Zabierzowa, Tarnowa, Andrychowa, Bochni, Zatoru, Boguchwały, Zakliczyna, Tuchowa, Jędrzejowa oraz Nowego Targu. Grunty prywatne, włączane w związku z planowanymi inwestycjami Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” sp. z o.o., Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, GRC Technologie sp. z o.o., Lajkonik Snacks sp. z o.o., Velvet Care sp. z o.o. położone są w Krakowie, Kluczach i Skawinie obejmują powierzchnię 58,8041 ha. Ponadto włącza się do strefy 1,0585 ha położonych w Krośnie, Dobczycach i Czorsztynie na rzecz pełnej realizacji już rozpoczętych inwestycji przez Cell-Fast sp. z o.o., Wawel S.A. i Supersnow sp.z o.o. Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których może powstać w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 4631 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 827,7 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry