Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD33
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) zaistniała konieczność dostosowania zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 do zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach wynikających ze zmian w działach administracji rządowej, będących następstwem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRada Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry