Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD11
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujący od początku 2014 roku system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził trzy ośrodki dowodzenia, są to: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na czas wojny. Ponadto regulacje wprowadzające ten system nie do końca precyzują rolę Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Sytuacja taka nie tworzy jasnego i przejrzystego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i musi zostać uproszczona. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są strukturą hierarchiczną i wymagają jednolitego podporządkowania, a nie kilku zróżnicowanych pomiotów dowodzenia

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie jednolitego ich podporządkowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 04 lipca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2018
do góry