Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD9
Tytuł

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych powoduje konieczność ponownego procedowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2016).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.02.2016
Rejestr zmian