Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD16
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z rozszerzenia zakresu podmiotowego służb uprawnionych do wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego, określonych w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo lotnicze, o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Służby Celnej, ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 1221).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczne jest uwzględnienie w treści rozporządzenia wydanego na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy Służby Celnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry