Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD14
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania przez ogłaszającego przetarg ogłoszeń o przetargu na wybór podmiotu dokonującego analizy w dzienniku ogólnopolskim, które będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana §8 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia polegająca na rezygnacji z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim na rzecz ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry