Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD13
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych, poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamiarze zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego w dzienniku ogólnopolskim.
Jednocześnie, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych, zmiana poprawi dostępność dla obywateli informacji o zbywanych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana §14 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia polegająca na rezygnacji z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry