Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD8
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany rozporządzenia w zakresie miejsca publikacji ogłoszenia o konkursie w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu spółce wynika z konieczności obniżenia kosztów związanych z publikacją ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym jak również zwiększenia dostępności do przedmiotowego ogłoszenia poprzez umieszczenie go na stronach internetowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana §2 ust. 2 polega na zniesieniu obowiązku publikacji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym i na wprowadzeniu konieczności opublikowania ogłoszenia o konkursie poprzez zamieszczenie go w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki  jeśli taką stronę posiada.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry