Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD7
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji,  poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych w dzienniku ogólnopolskim. Jednocześnie, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych, zmiana przyczyni się do lepszej dostępności dla obywateli informacji o zbywanych składnikach rzeczowych majątku trwałego przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana § 3 przedmiotowego rozporządzenia polegająca na rezygnacji z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry