Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD3
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo dominacji w podmiocie podlegającym ochronie jest podyktowana koniecznością wykonania delegacji ustawowej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry