Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD1
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 września 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa została opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 października 2015 r. pod pozycją 1635. Nowelizacja wprowadza do obowiązujących rozwiązań prawnych nowe stanowisko pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – asystenta radcy (art. 67 ust. 1, 1a i 1b ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). Obecnie brak jest regulacji zasad wynagradzania i wymagań dotyczących stanowiska pracy asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt jest nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27 poz. 134, z późn. zm.).
Aktualnie obowiązujące  rozporządzenie Rady Ministrów wymaga uzupełnienia w zakresie uregulowania kategorii zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego i wymaganych kwalifikacji  (wykształcenia i liczby lat pracy) dla asystenta radcy w tabeli X załącznika nr 3 odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Uregulowanie zasad wynagradzania i wymagań dotyczących na stanowiska pracy asystenta radcy zapobiegnie powstaniu luki prawnej uniemożliwiającej zatrudnianie osób na tym stanowisku pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry