Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC43
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z implementacją dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Transpozycja dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Dyrektywa nie nakłada nowych praw, wprowadza natomiast instrumenty, które mają służyć większemu ich przestrzeganiu.
Termin implementacji upłynie 21.05.2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokładne określenie instytucji realizujących poszczególne zadania określone w art. 4 dyrektywy. Konieczne jest wyznaczenie instytucji, które będą realizowały zadania związane z promocją praw osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, zapewniały informacje, zapewnienie niezleżnego poradnictwa prawnego, prowadzenie niezależnych badań, publikowania niezależnych raportów i rekomendacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry