Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC39
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Brak wystarczającej efektywności środków służących pozbawiania sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa.
2. Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Umożliwienie przepadku mienia pomimo braku wyroku skazującego;
2. Rozszerzenie podstaw przepadku przy zastosowaniu odwróconego ciężaru dowodu;
3. Wprowadzenie systemu umożliwiającego skuteczniejszy zarząd mieniem zajętym, z rozszerzeniem opcji jego sprzedaży przed zakończeniem postępowania karnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry