Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD544
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem … wejdzie w życie ustawa z dnia … o świadczeniu dobry start (Dz. U. poz. …). Ustawa ta ma na celu uregulowanie, w akcie rangi ustawowej, spraw dotyczących świadczenia, które ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, tj. jednorazowego świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Obecnie świadczenie to realizowane jest na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). Ustawa przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie aktu prawnego w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu dobry start.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry