Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD584
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Jednym z działań podejmowanych w ramach wzmocnienia potencjału w obszarze cyberbezpieczeństwa  oraz zapewnienia ochrony kryptograficznej jest przekształcenie Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego z siedzibą w Zegrzu Południowym w państwowy instytut badawczy, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350). Nadanie statusu państwowego instytutu badawczego ww. instytutowi, zgodnie z zapisami art. 22 pkt 2 lit a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ma umożliwić podmiotowi wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły, co w szczególności zapewni wsparcie ochrony kryptograficznej oraz umożliwi wykonywanie zadań z dziedziny cyberbezpieczeństwa i cyberrozpoznania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie umożliwi powierzenie Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego zadań ciągłych szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry