Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC6
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Komisja Europejska w dniu 22.04.2013 r. zwróciła się do Polski z oficjalnym stanowiskiem (w ramach procedury „EU Pilot”) zawierającym pytania i wątpliwości odnośnie pięciu kwestii związanych z implementacją dyrektywy AVMS (o audiowizualnych usługach medialnych) do polskiego porządku prawnego. Polska  udzieliła odpowiedzi na pytania Komisji. Wobec trzech kwestii wyjaśnienia zostały przyjęte, wobec dwóch pozostałych Komisja podtrzymała swoje stanowisko i zobowiązała Polskę do wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie. Dotyczą one zmiany sposobu ustalania zasad, które określając dopuszczalny mniejszy udział audycji europejskiej w programów wyspecjalizowanych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych. Komisja Europejska oczekuje, że zwolnienia z tego rodzaju obowiązków będą dokonywane w indywidualnych decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanej dalej „KRRiT”, a nie w akcie o charakterze generalnym, jakim jest rozporządzenie. Kolejnym ewentualnym krokiem - w razie niewdrożenia sugerowanych zmian – będzie postępowanie przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości UE. Komisja wspomniała, iż w podobnych sprawach toczą się lub mają zostać rozpoczęte postępowania przeciwko 4 innym państwom członkowskim.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrożenie ww. zmian zalecanych przez Komisję Europejską dotyczących zasad ustalania mniejszego udziału kwoty europejskiej dla programów wyspecjalizowanych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Czabański Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.03.2016
Rejestr zmian