Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD1
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowana zmiana dotyczy przywrócenia stażu podyplomowego. Wprowadzona reforma systemu kształcenia polegała m.in. na likwidacji stażu podyplomowego. Zakładała ona wprowadzenie zajęć praktycznych do programu nauczania w trakcie studiów. Natomiast zgodnie z postulatami wielu środowisk, w tym rektorów uczelni realizujących kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, istnieje konieczność zwiększenia czasu kształcenia studentów przeznaczonego na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie pracy klinicznej w podmiotach leczniczych, co  wpłynie na jakość opieki sprawowanej nad pacjentami przez najmłodszych lekarzy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą proponowanej regulacji jest uwzględnienie stażu podyplomowego w procesie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Pinkas Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry