BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2033,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html
2020-10-26, 21:55
Numer projektuUB1
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. akt K 13/11) oraz postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt S 1/13).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyeliminowania dysfunkcji systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego stwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian