Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA3
Tytuł

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne lub rolników zamierzających utworzyć takie gospodarstwa, które zgodnie z art. 23 Konstytucji RP stanowią podstawę ustroju rolnego w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wstrzymać sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat tj. do czasu kiedy dochody polskich rolników wzrosną na tyle, aby mieli oni równe szanse w nabywaniu ziemi rolnej w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2016
do góry