Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD229
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2016

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2016, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 29 września 2015r. i przekazanym do Sejmu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie zawierał przepisy dostosowujące regulacje prawne zawarte w wybranych ustawach do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz umożliwi prawidłową jej realizację. Proponowane w projekcie przepisy będą dotyczyły m.in. finansowania w roku 2016: staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy, przygotowania i organizacji Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce, czy też organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanych przepisów zostaną uzupełnione po otrzymaniu informacji w tym zakresie od właściwych dysponentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 grudnia 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.12.2015
do góry