Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD509
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju słupskiej strefy przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia najlepszych warunków do realizacji nowych inwestycji na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne województwa pomorskiego oraz inwestorzy, którzy nie mają możliwości zakończenia już rozpoczętych inwestycji bez objęcia statusem sse dodatkowych powierzchni.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Projekt rozporządzenia przewiduje objęcie instrumentem sse nowych obszarów o łącznej powierzchni 10,7891 ha, w tym: 8,6684 ha gruntów publicznych i 2,1207 ha gruntów prywatnych. Tereny publiczne położone są na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Redzikowo i Płaszewko, natomiast tereny prywatne włączane do strefy z kryterium „niezbędności terenu” znajdują się w Szczecinku i mają służyć zakończeniu inwestycji realizowanych przez Kronospan Polska sp. z o.o. i Homo System sp. z o.o. Proponowana zmiana granic strefy stworzy warunki do realizacji nowych inwestycji w gminie Słupsk, w wyniku których mogą powstać w perspektywie kilku najbliższych lat 132 nowe miejsca pracy przy nakładach inwestycyjnych 49,0 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna z tytułu tych nakładów może wynieść ok. 22,0 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry