Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD507
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 września 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja wprowadza do obowiązujących rozwiązań prawnych nowe stanowisko pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - asystenta radcy (art. 67 ust. 1, la i lb ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). Obecnie brak jest regulacji zasad wynagradzania i wymagań dotyczących stanowiska pracy asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt jest nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27 poz. 134, z późn. zm.).
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów wymaga uzupełnienia w zakresie uregulowania kategorii zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego i wymaganych kwalifikacji (wykształcenia i liczby lat pracy) dla asystenta radcy w tabeli X załącznika nr 3 odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Uregulowanie zasad wynagradzania i wymagań dotyczących na stanowiska pracy asystenta radcy zapobiegnie powstaniu luki prawnej uniemożliwiającej zatrudnianie osób na tym stanowisku pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZdzisław Gawlik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry