Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD504
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań w stosunku do podstawowego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez Główny Urząd Statystyczny i inne organy prowadzące badania statystyczne, będących następstwem zmian przepisów prawa lub uzasadnionych zmian metodologicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRada Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry