Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD502
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Planuje się włączenie do strefy 557,8252 ha w tym 546,0557 ha terenów publicznych położonych w gminie Iłowa, Zgorzelcu, Jaworze i Męcince oraz 11,7655 ha gruntów prywatnych w Siechnicach, Wrocławiu oraz Miękini. Objęcie terenów strefą tworzy warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne właściwe dla włączanych gruntów oraz inwestorzy planujący realizację nowych projektów w ramach sse. Objęcie strefą nowych terenów pozytywnie zaopiniowały zarządy województw dolnośląskiego oraz lubuskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wydanie rozporządzenia zmieniającego obszar i granice strefy legnickiej. Bez tej regulacji nie wzrosną szanse na oczekiwany rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. Dzięki zastosowaniu instrumentu sse oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 24 800 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 15,0 mld zł.
W wyniku wydania rozporządzenia do strefy włączonych będzie 557,8212 ha, w tym 11,7655 ha gruntów prywatnych pod 2 nowe inwestycje realizowane przez PPF HASCO-LEK S.A. oraz WAGO ELWAG Sp. z o.o.
Po niniejszej zmianie granic i obszaru strefy jej powierzchnia wyniesie 1770,2368 ha.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.11.2015
do góry