Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD501
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.) uregulowano zagadnienie pozyskiwania wpływów na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych w zakresie udzielania wsparcia wojskom obcym. Dotychczasowe zapisy w rozporządzeniu są niespójne ze wspomnianą regulacją ustawową.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. Nr 237, poz. 1568) umożliwi przekazywanie wpływów uzyskanych z tytułu poniesionych kosztów udzielania wsparcia wojskom obcym na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, zgodnie z postanowieniami ustawy nowelizującej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry