Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID261
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 -2018"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Propozycja zmiany uchwały w sprawie określenia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2018" podyktowana jest modyfikacjami zachodzącymi w środowisku bezpieczeństwa naszego państwa. Konsekwencją przyjętych założeń zmian stanu ewidencyjnego żołnierzy będzie konieczność dostosowania wewnętrznej struktury stanowisk służbowych Sił Zbrojnych RP do wdrażanych rozwiązań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów będzie określać ogólne założenia dotyczące kształtowania się struktury etatowej Sił Zbrojnych. Docelowa proporcja stanowisk w poszczególnych korpusach kadry określana będzie w kolejnych edycjach „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". W wyniku wdrożenia wypracowanych rozwiązań ulegnie zmianie liczebność poszczególnych korpusów kadry zawodowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry