Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD494
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań w stosunku do podstawowego rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez Główny Urząd Statystyczny i inne organy prowadzące badania statystyczne, będących następstwem zmian przepisów prawa lub uzasadnionych zmian metodologicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes GUS
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry