Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD491
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa ma na celu umożliwienie Skarbowi Państwa bezpośrednie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne, które są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte, działające w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Umożliwienie inwestowania przez Skarb Państwa za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych zapewni transparentność i zoptymalizuje efektywność wdrażania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, finansowanymi przy pomocy akcji lub udziałów spółek Skarbu Państwa. Inwestycje realizowane za pomocą funduszy umożliwią przeznaczenie środków na projekty mające w ocenie Skarbu Państwa pozytywny wpływ na gospodarkę i rozwój regionów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie wprowadza możliwość zapłaty za akcje Skarbu Państwa certyfikatami inwestycyjnymi, które mogą być emitowane tylko przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Kowalczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.10.2015
do góry