Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD490
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 723) ma na celu przede wszystkim usprawnienie pracy Komisji i skrócenie czasu, w jakim wydaje ona swoje opinie o przesyłanych przez jednostki samorządu terytorialnego projektach symboli. Jest to możliwe dzięki lepszemu wykorzystaniu urządzeń informatycznych, w tym środków komunikacji elektronicznej. Planuje się wprowadzenie możliwości głosowania nad uchwałami w trybie obiegowym, co pozwoli przyspieszyć prace nad częścią uchwał Komisji.
Jednocześnie wprowadzenie trybu obiegowego wymaga zmian w sposobie finansowania działalności Komisji Heraldycznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie możliwości głosowania nad uchwałami w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Wójcik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry