Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD489
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dotychczasowa kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej
w wysokości 14.796 zł, obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nie pokrywa wszystkich ponoszonych przez warsztat kosztów działalności. Konieczne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności, poprzez podjęcie działań zmierzających do usprawnienia finansowania tych jednostek w wyniku zwiększenia kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika
w warsztacie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.) jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika
w warsztacie terapii zajęciowej w  2016 r. i latach następnych. Proponowane wprowadzenie zmian zapewni prawidłowe funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Duda Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry