Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD488
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do suwalskiej strefy nowych terenów publicznych w Suwałkach, Grajewie, Białymstoku, Szczuczynie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Czyżewie, Hajnówce, Narewce, Nowogrodzie i w Sejnach oraz terenów prywatnych w Suwałkach, Ostrowi Mazowieckiej, Zabłudowie i Olecku w celu realizacji 4 nowych inwestycji ukierunkowanych na produkcje eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia nowych obszarów suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów i pozytywnie zaopiniowały zarządy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Bez tej regulacji nie wzrosną szanse na oczekiwany rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. Dzięki zastosowaniu instrumentu sse oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 8721 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 2 792,5 mln zł. W wyniku wydania rozporządzenia do strefy włączonych będzie 259,4319 ha, w tym 52,0034 ha gruntów prywatnych, na których realizowane będą 4 nowe inwestycje przez: Tanne sp.z o.o., Dystri-Forte sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowy Prawda sp. z o.o. i SaMASZ sp. z o.o.. Po niniejszej zmianie granic i obszaru strefy jej powierzchnia wyniesie 635,0653 ha.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.10.2015
do góry